Η σελίδα

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε από την ανάγκη για χώρο έκφρασης ιδεών, πληροφοριών με σκοπό να αντιληφθούμε το μεγαλείο της ύπαρξης μας και να βιώσουμε σύμφωνα με αυτό οδηγούμενοι σε ολοένα μεγεθυνόμενη αυτογνωσία. Η αυτογνωσία είναι που τονίστηκε από τους προγόνους μας και ποτέ η τελειοποίηση του εαυτού, καθώς αυτή είναι δεδομένη από την ίδια την ουσία του ανθρώπου.
O Homo sapiens είναι ανάγκη να βιώσει τον εαυτό του ως άνθρωπο και αυτό σημαίνει βίωση κατά την ουσία του την οποία εκφράζουν οι Αξίες, οι Αρχές και οι Νόμοι.